Munkadinamika projektünk egy átfogó kutatásra épül, ami vizsgálja, hogy a vírushelyzet következtében milyen pszichológiai hatások érték a munkavállalókat. A kutatás nem a világjárvány hatásaira koncentrál, hanem általánosságban térképezi fel a különleges helyzetekre adott válaszokat, illetve az ilyen helyzetek által generált mentális, szervezeti és munkahelyi dinamikákat befolyásoló változásokat.

Mivel foglalkozik a Munkadinamika projekt?

A Lounge Group Munkadinamika című projektje egy hosszú távú kutatásra épül, amely azt vizsgálja, hogy a vírushelyzet következtében milyen pszichológiai hatások érték a magyar munkavállalókat. Fontos, hogy a kutatás nem a világjárvány hatásaira koncentrál, hanem általánosságban térképezi fel a különleges helyzetekre adott válaszokat, illetve az ilyen helyzetek által generált mentális, szervezeti, illetve munkahelyi dinamikákat befolyásoló változásokat. Az általános tapasztalatok bemutatásán túl, a projekt célja olyan javaslatok megfogalmazása a gazdaság motorjaként számon tartott kis- és középvállalatok vezetői számára, amelyek hasznosak lehetnek a munkavállalói jólét növelésében a járvány utáni időszakban is.

Komplex kutatási projektünk több tudomány- és szakterületet érintő megközelítésben járja körül a problémát, aminek első mérföldköve, hogy a kontroll témakörében szakmai párbeszédet nyitunk az érintettekkel. Kontroll fogalma alatt annak a képességét értjük, hogy úgy alakíthatjuk dolgainkat, ahogyan szeretnénk, azaz a kezünkben van a helyzet irányítása.

A világjárvány okozta válsághelyzet rávilágított arra, hogy mennyire fontos egy cégnél a munkatársak mentális stabilitása. Az a tudás, és jól megszokott hozzáállás, amely egyébként működteti a munkahelyeket, ebben a szituációban kevésnek bizonyul, hiszen ez a pandémiás helyzet korábban nem tapasztalt kihívások elé állítja mind a munkavállalókat, mind a szervezeteket. Ez a kiindulási pontunk

Mi a Munkadinamika projekt célja?

A Munkadinamika kutatás célja, hogy segítséget, kapaszkodókat adjon a kis- és középvállalkozások vezetői számára abban, hogy hogyan érdemes kezelni az ilyen jellegű nehézségeket egy megváltozott környezetben és helyzetben, illetve hogyan segíthetnek általában a mentális terhelés határait éppen megtapasztaló munkavállalók számára.

A világjárvány egy kísérleti, inkubációs helyzetet eredményezett, amely egyszerre teszi lehetővé olyan tényezők hatásainak vizsgálatát, amelyek máskor ritkán tapasztalhatóak együtt. Ilyen lehet például a szervezeti struktúra-átalakítás, megváltozott munkakörülmények, munkavégzés helyének megváltozása, szakmai vezetésben történő változások, magánéleti gondok.

Ezt a lehetőséget használjuk fel arra, hogy azt vizsgáljuk, hogy a válsághelyzet adta hatásokból mit tanulhatunk, melyek azok a humán erőforrásbeli mozgatók, hajtóerők, amelyekre érdemes gondolni bármely válsághelyzetben.

Milyen irányba visznek minket az első tapasztalatok?

A kutatásunkban megfogalmazott problémák az első tapasztalatok és következtetések alapján a kontroll jellegének, intenzitásának megváltozásából erednek. A kontroll kérdésében paradigmaváltást hozott a világjárvány: a klasszikus fordista munka és kontroll modellek meginogtak a pandémia által okozott helyzet hatására. A sokat tárgyalt és kommunikált változások, mint a munkavállalók kiégése, a komfortzónák fokozottabb keresése, és az egyéb HR területeken gyakran tapasztalt reakciók valójában tünetek és nem a probléma gyökereit tárják fel.

A probléma gyökereit a kontroll jellegének, formáinak, intenzitásának megváltozásában kell keresnünk.

Ahogy a tanár számára csökkent a kontroll lehetősége a diákjai felett a személyes jelenlét hiányában, úgy nőtt meg a szülő szerepe és kontrollja ezzel egyidejűleg. Ez a változás ment végbe a munkahelyeken is: a munkaadó bizonyos fokig elvesztette a kontrollt a munkavállalói felett, de ezzel egyidejűleg a munkavállaló megnövekedett kontrollt tapasztalt az otthonában az online munka új körülményeinek következtében. Számos ilyen és ehhez hasonló változás történt a munka világában. Ezek megértése és rendszerbe foglalása a kutatásunk célja.

A LOUNGE GROUP SZEMÉLYISÉGTESZTJE EGY UNIKÁLIS, SAJÁT FEJLESZTÉSBEN LÉTREJÖTT MÉRŐESZKÖZ

Mérőeszközünket egy úgynevezett skálavalidálási eljárásban hoztuk létre, melynek célja egy olyan item sor kialakítása volt, ami egyértelmű motivációs típusokat azonosít. Az előzetes tervezés alkalmával három fő dimenziót jelöltünk ki, melyekhez összesen hat végpontot határoztunk meg. A mérőeszköz végpontonként 3 állítást tartalmaz. A 18 állítás így faktorokat jelöl ki, és az ezeken elért értékek alapján történik a személyek szegmentálása, csoportokba osztása. A skálavalidálás alkalmával az itemek egymáshoz való kapcsolódását mértük, és olyan állításokat kerestünk, amelyek jól fedik az egyes dimenzióvégeket. Három adatfelvételi hullám tartozott az eljárásba, és minden hullám végén faktorelemzéssel vizsgáltuk az egyes itemek egymáshoz való viszonyát.

*A mérőeszköz fejlesztését a Századvég Alapítvány bevonásával végeztük el.

Az egyes személyiségtípusok jellemzőit itt találja (link)

Melyek a projekt következő állomásai, és miért érdemes követni?

2021 őszén nagymintás vizsgálatot is végzünk, ami a teljes gazdaságilag aktív lakosságot megszólítja. Arra buzdítjuk, hogy vegyen Ön is részt a kutatásunkban, melynek célja, hogy felderítsük, mit okozott a világjárvány a társadalmi, üzleti és gazdasági folyamatokban! Tanuljunk a közelmúlt tapasztalataiból és hibás döntéseiből, és a jövőben céltudatosan alkalmazzuk a pandémia alatt megtapasztalt sikeres, üzletmenetet érintő eszközöket!

Kövessen minket továbbra is, és kapcsolódjon be a Lounge Group Munkadinamika projektjébe, ahol amellett, hogy megoszthatja tapasztalatait, értékes nyereményben is részesülhet.

Írjon nekünk, ha kérdése van, vagy többet szeretne tudni: munkadinamika@loungegroup.hu

Ügyfeleink